درباره ما

دست ساخته های بومی، حاصل تعامل هزاران ساله انسان، طبیعت و زیست بوم اوست.این تعامل سه گانه در مسیر تکامل بشر و هم پیوند با روح زیبا پسند و ذهن خلاق او، در غالب هنرهای بی بدیل دست ساز و برای پاسخ به نیازهای اقشار گوناگون جامعه، توسط گروه هایی از مردم آفریده و ساخته شده است. دست ساخته های بومی ایران زمین، مجموعه ای از هنرهای اصیل می باشند که از سرچشمه فرهنگ، خلاقیت، قریحه و تجربه بومی اقوام و صنعتگران ایرانی برآمده اند. این هنرها که در طی قرن ها تکامل یافته و خلق میشوند. خود نشانه ای شایسته از فرهنگ و تمدن غنی این سرزمین هستند. بوم گالری هورژین* بر آن است تا با جمع آوری، معرفی و عرضه محصولات دست ساز سرزمین ایران، گامی در جهت شناساندن ارزش و اصالت واقعی این محصولات بردارد. این مجموعه در تلاش است همراه با معرفی کاربرد محصولات دست ساز و بومی در سبک زندگی امروز، امـکان آشنایی با هنرمندان و تولیدکنندگان را نیز فراهم آورده و در نهایت به این وسیله در حفظ غنای بومی و فرهنگی ایران زمین کوشا باشد.

• هورژین گویش بختیاری خورجین است. صندوق یا چمدانی از جنس گلیم که از صنایع دستی مهم و کاربردی عشایر بختیاری بحساب می آید و به دست زنان ایلیاتی بر روی دارهای افقی بافته می شود. این دست بافته جهت نگهداری وسایل مهم و با ارزش زندگی عشایر مورد استفاده قرار می گیرد.