زیورآلات

در انسان گرایش به زیبایی و آراستگی چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی وجود دارد. این گرایش را در اولین نمود ظاهری انسان یعنی در طراحی و انتخاب آنچه میپوشد و یا آنچه برای زیبایی و آراستن ظاهر خود به کار میبرد به خوبی میتوان دریافت. این تزیینات غالبا توسط افراد به گونه ای انتخاب میشوند که نه تنها بتواند گویای شخصیت و علایق فرد باشد، بلکه ظاهری عقلانی، آراسته و زیبا را به نمایش گذارد.

هنر و فرهنگ غنی چندهزارساله ایرانی قابلیت های بسیار زیادی برای رسیدن انسان امروزی به ظاهری آراسته و فاخر دارد. به کارگیری نشانه های فرهنگی و هنری اقوام ایرانی از دست دوزها و دست بافته ها  با طرح های بومی تا محصولات ساخته شده از مواد موجود در طبیعت، همگی میتوانند آراستگی همراه با اصالت و هویت را به انسان ببخشند.

بوم گالری هورژین برآنست تا با بهره گیری از ذهن خلاق طراحان خود، آمیزه ای از هنر دست بانوی بلوچ و ترکمن بر نخ و پارچه، بانوی هرمزگان بر قامت صدفهای سواحل خلیج فارس و هنر دستان توانگر مرد ایران زمین بر فلز (ورشو و نقره) و استخوان را در قالب طرحی نو و چشم نواز از زیورآلات فاخر ایرانی  به نمایش درآورد.

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery